Mobilbanken

Reference number 2011-03741
Coordinator CONSTANT INNOVATION GÖTEBORG AB
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration November 2011 - March 2012
Status Completed

Purpose and goal

Det primära syftet med projektet är att låta ungdomar i Innovation Qlub med stöd av erfarna entreprenörer, lära sig förstå hela värdekedjan som behövs för att kunna leverera en digital tjänst. De skall även vara med och utveckla delar av den. Vi har anordnat flera träffar och seminarier med erfarna entreprenörer och utvecklare för kunskapsöverföring. De har även bidragit till innehållet i pilotprodukten genom att bland annat vara med i den kreativa processen för framtagning av funktionalitet och design.

Results and expected effects

Konkreta resultat i mars 2012 förväntades vara: - Smartphoneapp som man kan betala och föra över pengar med - klart - ett gränssnitt för handlare som vill kunna ta betalt via tjänsten - klart - ett antal testcase med handlare för att bevisa tjänsten - pågående Projektet förväntades visa ungdomarnas handlingskraft samt visa för omvärlden hur ungdomar, föräldrar och handlare vill kunna nyttja modern teknik för samverkan, integration och nytta. Pilotprojektet är igång med ungdomarnas hjälp. Under de kommande veckorna kommer fler resultat att genereras.

Approach and implementation

Projektet skulle genomföras i workshopsform där entreprenörer arbetade med ungdomar i Innovation Qlab. Mellan mötena skulle utveckling ske av underkonsulterna. Detta har uppnåtts till fullo. Under projektets gång har flera träffar hållits. Seminarier och företagsbesök har anordnas med personer som har spetskompetens gällande utveckling av mjukvara, mobila betalningslösningar och apputveckling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.