Mjölmaskprotein - en ny livsmedelsråvara

Reference number 2016-02426
Coordinator Tebrito AB
Funding from Vinnova SEK 360 804
Project duration April 2016 - November 2016
Status Completed
Venture Klimatsmart protein
Call Klimatsmart protein - 2016

Purpose and goal

Odling av insekter för humankonsumtion är klimatsmart, nyttigt och effektivt jämfört med konventionell köttproduktion. Vår ansats är att människor har lättare att acceptera ett insektsprotein som en neutral livsmedelsingrediens istället för att äta hela insekter. Utifrån vår proteinråvara utvunnen ur mjölmask, utvecklades vårt tävlingsbidrag. Det var en proteinpralin som föll juryn i smaken, vilket bekräftade att vår råvara har potential att bli en attraktiv produkt på en stor marknad.

Expected results and effects

Vi har framgångsrikt kunnat anpassa och förfina vår extraktionsprocess för större volymer. Det protein med 82% renhet som utvanns har många spännande och unika egenskaper som väl lämpar sig i livsmedel. Vi har visat att vårt proteinpulver har lång hållbarhet, neutral smak och passar utmärkt som ingrediens i många olika typer av produkter. Projektet har inneburit ett stort steg mot vårt mål att lansera en svensk klimatsmart protein från mjölmask.

Planned approach and implementation

Ur vår synvinkel har projektet varit mycket framgångsrikt. Under projektets första del utvecklade vi vår extraktionsprocess för proteinråvara från mjölmask. Det gav oss möjlighet att framgångsrikt extrahera tillräckliga mängder råvara. Provtagning gjordes löpande för att säkerställa kvalite och livsmedelssäkerhet med goda resultat. Med råvaran som grund utvecklades ett flertal livsmedelsprototyper i samarbete med kockar och provkök. Av dessa valdes en proteinpralin ut som vårt tävlingsbidrag, då den beroende på utseende och innehåll kan riktas till olika målgrupper.

External links

Tebritos hemsida. Följ oss gärna på facebook.com/tebritoab och twitter (@tebrito).

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.