Minskade utsläpp av växthusgaser genom utfasning av HFC/HFA i astma inhalatorer.

Reference number 2017-03923
Coordinator Aer Beatha AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration November 2017 - May 2018
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Purpose and goal

Övergripande mål är att utveckla teknologi för astmautrustning och sälja på licens till läkemedelsföretag. Teknologin förväntas generera astmaprodukter till lägre kostnad. Ytterligare fördel med vald teknologi är en betydande minskning i miljöpåverkan jämfört med dagens produkter. Vi har påbörjat att involvera strategiska partners. Den sökta finansieringen har täckt kostnader relaterat till utveckling och anpassning av metodik för mätning av partikelmängd samt storleksfördelning genom tillämpning av on-line state of the art teknik för emissioner och partikelmätningar.

Expected results and effects

Resultat visar att koldioxid kan användas som drivgas istället for HFA134a och att prototypen generar aerosol partiklar med ratt storleks fördelning for att kunna anvandas i planerade applikationer. Vi kommer att använda projektdata for att visa att konceptet fungerar i den fortsatta dialogen med läkemedelsindustrin.

Planned approach and implementation

IVL har varit en nyckel partner i testfasen och utfört teknisk provning genom framtagning av testprotokoll, provning enligt testprotokoll samt jämförelse av data framtagen med hjälp av standard metod (Anderson Cascade Impactor) och (laser aerosol spectrometer) med syftet att ta fram en snabbare online metod för karaktärisering av storleksfördelning. Fortsatt arbete planeras involvera representanter från läkemedelsindustrin samt att vidareutveckla och lansera en passande pappers spacer som passar till både dagens inhalatorer och till den HCF-fria inhalatorn.

External links

Aer Beatha AB utvecklar produkter där användarvänlighet, högt läkemedelsutbyte och miljöhänsyn står i fokus.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.