Miniatyriserad kryokylare baserad på grafen

Reference number 2017-03602
Coordinator APR TECHNOLOGIES AB
Funding from Vinnova SEK 2 207 000
Project duration November 2017 - October 2019
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme for graphene
Call 2016-05206-en

Purpose and goal

APR Technologies AB avser i förlängningen färdigutveckla en miniatyriserad kompressor helt utan rörliga delar och som drivs med termisk energi. Den fysikaliska principen bygger på Knudsendiffusion och kompressorn är en kritisk komponent i detta framtida lilla, vibrationsfria kryokylsystem. Grafen är ett unikt material i denna tillämpning, med extremt hög tvådimensionell termisk ledningsförmåga i tunna skikt, och möjliggör en anpassad permeabilitet för gaser. Projektet skall kunna demonstrera och karakterisera funktionaliteter för denna grafenbaserade kompressor tillsammans med övriga systemkomponenter

Expected results and effects

Projektet skall: - Etablera semiautomatiska tillverkningsprocesser med god precision - Optimera grafenmaterialets egenskaper - Ta fram systemkomponenter och systemprototyp som öppnar för kommersialiseringsfasen Medför: - Möjliggöra en ny grafenbaserad produkt - Stärka svensk grafenindustri genom fortsatt materialutveckling och effektivare tillverkning av grafenfilm-materialet - Vibrationsfria och tillförlitliga kylsystem som kan förenkla komplexitet, förlänga livslängd och förbättra optisk prestanda i en mängd avancerade instrument och kommunikationssystem

Planned approach and implementation

Projektet bygger på tidigare samarbeten mellan APR Technologies AB, Chalmers och SHT Smart High-Tech AB. APR Technologies AB leder projektet och står för idé-, systemperspektiv. Chalmers utför materialkarakterisering och SHTs roll är inom materialutveckling. En första funktionell prototyp har tagits fram men systemperspektivets tillverkningsmetodik och integrationsmetoder behöver förbättras. Grafenmaterialet kommer att utvecklas mot högre termisk ledningsförmåga och optimerad gaspermeabilitet. Övriga komponenter kommer tas fram och integreras till system.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.