MINDI Mining Industries Data Initiative

Reference number 2017-05126
Coordinator Nordic Rock Tech Centre AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2017 - July 2018
Status Ongoing

Purpose and goal

MINDI-programmet ska för gruvföretag och deras maskiner och systemleverantörer bidra till ökad gruvproduktivitet genom att utveckla kunskap och främja tillämpningen av ett datastyrt tillvägagångssätt, t.ex. för att genomföra mer snabb och noggrann övervakning av processer och delprocesser, med ökad kvalitet. Resultatet ska vara kortare ledtid från händelse till handling och snabbare tillgång till exakta data vid rätt tidpunkt och plats för en större del av organisationen.

Expected results and effects

Deltagande gruvföretag har utvecklat en strategi och arkitektur för hantering av data i sin organisation. Deltagande företag har ökat sin kunskap och förståelse för hur de ska utnyttja sina dataresurser, vilket gör att de kan effektivisera sin verksamhet. Rikare och kontinuerligt uppdaterade geologiska modeller ger bättre förståelse för berg-- och malmkroppen. Alla intressenter kommer att dra nytta av väl beskrivna principer för hur data kan utbytas och vem äger data, affärsprinciper etc. mellan olika organisationer.

Planned approach and implementation

Projektprogrammet MINDI är organiserat i flera projekt. Dessa projekt är normalt inte längre än 6- 18 månader. Dessa projekt kan omfatta delprojekt. Förutom projekten finns en högnivågrupp och projektledare. Programmet har inlett med första projektet Data Market, planeras vara klart q1 2018. När detta är klart inleds arbetet med projekt 2 och 3, Predicitive Maintenance och Shared 3D model of ore body.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.