Mina Vårdflöden

Reference number
Coordinator Stockholms läns landsting - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Funding from Vinnova SEK 9 999 480
Project duration November 2011 - October 2013
Status Completed
Venture Challenge-driven innovation - Phase 2 Collaboration
Call Challenge-driven innovation - Phase 2 Collaboration 2011 (autumn)

Purpose and goal

Syftet med Mina vårdflöden var att öka patientengagemang och förbättra förutsättningarna för samsyn kring individens hälsa mellan patienter, vårdgivare och anhöriga. Målet var att skapa innovativa invånartjänster som möjliggör för patienter att administrera, äga och förvalta sina vårdflöden, samt att utveckla metoder och riktlinjer som beskriver framtagning av liknande tjänster i samproduktion. Målen har uppfyllts väl genom leveranser inom samtliga delspår (vårdflöden, teknik, forskning och Mina vårdkontakter) enligt förväntat resultat och inom given tidsram.

Results and expected effects

Resultatet består av tre delleveranser: 1) e-tjänsten ´Mitt vårdflöde´ som möjliggör för patienter att följa sitt vårdflöde, 2) en säkerhetstjänst ´API Gateway´ och en öppen dataplattform som möjliggör innovation av nya e-tjänster och 3) en verktygslåda ´Software development kit´ (SDK), en webbplats som erbjuder verktyg som app-utvecklare kan använda för att själva skapa innovativa invånartjänster. Resultaten förbättrar förutsättningar att få en sammanhållen insyn i vården. En pilot för e-tjänsten Följ din remiss fick mycket positivt mottagande från både vård och patienter.

Approach and implementation

Projektet har genomförts som ett nationellt projekt med bred förankring. Nära samverkan har skett mellan vårdverksamheter, patientrepresentanter, landsting, universitet, patientföreningar samt leverantörer. Totalt har 13 projektparter medverkat. Arbetet har bedrivits i fyra delspår: vårdflöden, teknik, forskning och Mina vårdkontakter med mycket tvärfunktionell samverkan för att säkerställa bra resultat, bl.a. vid regelbundna kvartalsavstämningar samt förankring i nationella forum. Internationell jämförelse erhölls vid EU-kommissionens tävling.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.