Mina vårdflöden - etableringsprojektet

Reference number 2013-04872
Coordinator Karolinska Institutet Holding AB
Funding from Vinnova SEK 15 308 000
Project duration January 2014 - January 2016
Status Completed
Venture Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Call Utmaningsdriven innovation - Steg 3 Följdinvestering (Fullständig ansökan 2013)

Purpose and goal

Syftet med Mina vårdflöden var att öka patientengagemanget och förbättra förutsättningarna för samsyn kring individens hälsa mellan patienter, vårdgivare och anhöriga. Målet var att skapa innovativa invånartjänster och en innovationsplattform samt säkra att konceptet med programvara kan realiseras i andra länder genom en kommersiell aktör. Målen har uppfyllts väl genom leveranser inom samtliga områden (e-tjänster, etablering, forskning, innovationsplattform och kommersialisering) enligt förväntat resultat och inom given tidsram.

Expected results and effects

Resultatet består av flera delleveranser: 1) innovativa invånartjänster, 2) plattformar, 3) infrastruktur som testats, satts i produktion, förvaltningsetablerats och där breddinförande genomförts/planeras. Kommunikationsmaterial och marknadsaktiviteter har beskrivit nyttan med e-hälsa och innovativ tjänsteutveckling. Sammantaget har projektet lagt grunden för nationellt och internationellt breddinförande som kan skapa ökat patientengagemang, bidra till att effektivisera vårdprocesser och ge nya marknadsaktörer möjlighet att utveckla nyttiga e-tjänster.

Planned approach and implementation

Projektet har genomförts som ett nationellt projekt med bred förankring. Nära samverkan har skett mellan landsting, patientföreningar, universitet, Inera, 1177 Vårdguiden, KI Holding samt leverantörer. Totalt har 21 projektparter medverkat. Arbetet har bedrivits i fyra delområden: e-tjänster, etablering, forskning, affärsmodeller och säljnätverk med mycket tvärfunktionell samverkan för att säkerställa bra resultat, bl.a vid regelbundna kvartalsavstämningar samt förankring i nationella forum. Erhållna priser: EU-kommissionen, Guldmobilen, AIMA & Swedish Medtech.

External links

Information, vägledning och åtkomst till SDK:er för utvecklare av e-tjänster för invånare, vård och forskning. Information och vägledning om anslutning och test mm till Nationella tjänsteplattformen samt tjänstekontrakt. Presentation av projektet på KI:s hemsida. Inloggning till e-tjänsten Vårdhändelser för invånare. Användarmanualer, instruktionsfilmer, teknisk dokumentation, presentationer mm för framtagna tjänster. Demo av tjänsten Vårdhändelser. Demoportal för patientbundna e-tjänster. Förutom NPÖ2 återfinns här även bland annat Formulärtjänsten. Sammanhållen inloggning via SITHS till vårdens och omsorgens e-tjänster för vård- och omsorgspersonal.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.