Miljövänligare betong med ny bindemedelsteknik

Reference number
Coordinator BETONGINDUSTRI AKTIEBOLAG - BETONGFABRIK HAMMARBY/CENTRALLABORATORIUM
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration January 2015 - May 2015
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2013-02777-en

Purpose and goal

Målen har uppfyllts enligt rapport, bifogas.

Results and expected effects

Resultat och förväntade effekter enligt ansökan har tagits fram, se rapport

Approach and implementation

Teoretiska studier, initiella laboratoriearbete och analyser vilka resulterat i rapport och vetenskaplig artikel.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.