Mikrovågsvärmning av fingerskarvade ämnen i trä för möbler och list

Reference number 2011-03066
Coordinator HORNDALS KOMPONENT AB
Funding from Vinnova SEK 108 000
Project duration December 2011 - January 2013
Status Completed

Purpose and goal

syftet med projektet är att skapa möjligheter att öka förädlingsgraden i produktionsprocessen när fingerskarvteknik utnyttjas för att ta fram råvara för olika träprodukter. Målet är att klarlägga om mikrovågstekniken lämplighet för att torka skarvarna i en fingerskarvsprocess och ge underlag för att ta fram en prototyp för en utrustning som kan installeras i produktionslinjen.

Results and expected effects

Förväntningen är att projektet skall leda till en teknisk lösning på torkningen av skarvarna i produktionslinjen som gör det möjligt att påbörja nästa förädlingssteg direkt efter skarvning. Detta gör det möjligt dels att utnyttja råvaran bättre och dels öka förädlingsgraden och på så sätt öka lönsamheten.

Approach and implementation

Hela arbetet kommer att genomföras i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Steg 1 är att klarlägga under hur lång tid en skarv behöver utsättas för mickrovågorna för att uppnå tillräcklig hållfasthet. steg 2 är att anpassa kapaciteten till kapaciteten för produktionslinjen som helhet och om tekniken är lämplig utforma projektplanen för tillverkning av en prototyp som kan testas industriellt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.