Metodhandbok för Produktionslyftet

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 100 000
Project duration December 2009 - October 2010
Status Completed

Purpose and goal

ProjektsammanfattningFör att tillgängliggöra Produktionslyftets arbetssätt och metodik för andra intressenter och aktörer ansöks om medel till en metodhandbok. Det finns inom Produktionslyftet en uppbyggd struktur och en gemensam och tydliggjord metodik som kan komma många andra till nytta. Detta visas inte minst i de utvärderingar av Produktionslyftet som gjorts och de många positiva exemplen bland Produktionslyftsföretagen. Dessa erfarenheter vill vi samla i en metodhandbok i samband med avslutet av Produktionslyftets första tre år.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.