Metoder för strukturell optimering av styrning i massatillverkning

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för systemteknik
Funding from Vinnova SEK 4 506 600
Project duration June 2007 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

En pappers- och massaindustri omfattar en mängd processvariabler som är kopplade sinsemellan genom dynamiska samband i en komplex struktur. Tillsammans med styrsystemet så bildar dessa ett integrerat processystem där varje liten del påverkar helheten på ett sätt som är svårt att förutse. Därför finns det stor effektiviseringspotential i att betrakta styrningens struktur ur ett helhetsperspektiv, snarare än att optimera enskilda processteg. Målet är att vidareutveckla och nyutveckla metoder för strukturell analys och optimering så att de blir tillräckligt robusta och tillförlitliga för att kunna automatiseras eller paketeras i verktyg.

Expected results and effects

Verktyget förväntas skapa ny kunskap för ännu effektivare användning av styrsystemet i ett komplext processystem. Projektet medför en konkurrensfördel för IKT-bolagen som kommer att kunna tillhandahålla strukturell analys som tjänst. Pappers- och massaindustrin gagnas genom att tjänsten skapar ny information om styrsystemets potential.

Planned approach and implementation

För att kunna dra slutsatser om hur metoder för strukturell analys och optimering ska designas så att dessa kraftfulla verktyg blir tillgängliga för IKT-bolagen och anläggningsägarna, behövs det tillgång till realtidsdata och kunskap om mälderiprocessen. Detta ska ske tillsammans i nära samarbete med våra industripartners och deras mälderier i drift.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.