Metodarbete klusteranalys

Reference number 2012-00767
Coordinator Addendi AB
Funding from Vinnova SEK 465 000
Project duration March 2012 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

VINNOVA genomför regelbundet studier av Sveriges företag och kluster inom olika branscher för att följa den nationella och regionala utvecklingen. I detta projekt har ett generellt visualiseringsverktyg utvecklats för att illustrera branscher och branschsegment, parallellt med att visualiseringar för gruv- och mineralindustrin, maritima sektorn, informations- och ICT-industrin , energisektorn, stål/verkstadsindustrin och miljötekniksektorn har producerats. Visualiseringarna utgår ifrån ett flertal variabler och nya variabler kan tillföras efterhand.

Results and expected effects

Visualiseringsverktyget har använts och förväntas användas i flera branschanalyser de närmaste åren. Det används i Vinnovas analysarbete och för att illustrera analysrapporter och presentationer. Andra nationella och flera regionala aktörer använder redan visualiseringarna för egna analyser.

Approach and implementation

Initialt upprättades en kravspecifikation som utgångspunkt för den första versionen av visualiseringsverktyget. Test - och kvalitetssäkring utfördes och manualer upprättades. Verktyget användes sedan i flera kartläggningsprojekt och viss vidareutveckling och anpassning gjordes efterhand. En helt ny version har under 2013 utvecklats med erfarenheter från genomförda projekt. Den nya versionen har ny funktionalitet, nya gränssnitt och nya grafer. Dessa nya funktioner kan nyttjas av de projekt som väntas följa under 2014.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.