META - METoder för Användarinvolvering: Utveckling av nya tjänster för Luftfartsverket och partners

Reference number
Coordinator Karlstads universitet - Centrum för tjänsteforskning
Funding from Vinnova SEK 3 238 297
Project duration January 2008 - March 2011
Status Completed