MEMS-baserad ultraljudssensor

Reference number 2017-00560
Coordinator Myvox AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration March 2017 - August 2017
Status Completed
Venture Innovative Startups
Call Innovativa startups fas 1 Våren 2017

Purpose and goal

Projektet som helhet (fas 1 och 2) har syftat att förbereda MyVoxAB för internationell lansering. För att etablera det nystartade företaget har MyVox i detta 1:a fas-1 projekt uppnått följande mål: - En uppdaterad affärsplan med förfinad omvärld/marknadsanlys - Tillverkn. och 1:a testning av prototyp MEMS ultraljudschip hos ett ledande MEMS Foundry - IPR analys och 1:a inlämnad Sv.patentansök.(1730231-6) - underlag för följdprojekt är klart - etablerat ett nätverk/ekosystem av samverkans partners - involverat potentiella kunder samt översyn av möjliga försäljningskanaler

Expected results and effects

Projektet fas-1 har gett tydliga analyser av vilka egenskaper och funktioner som ökar kundnyttan och värdet för användarna. Vi har fått en bättre insikt i vad kunder efterfrågar och vilka områden inom guesture control som lämpar sig bäst som första MyVox applikation. Via en fördjupad omvärldsanlys har en affärsplan 2.0 upprättats samt påbörjan av en market entry plan. En 1a grov IPR strategi med 3 IDs och en inlämnad patentansökan. En ny 1a prototyp ultraljudssensor framgångsrikt tillverkad. Testutustning införskaffad för muck-up demo av MyVox produkt. Nya investerare ombord.

Planned approach and implementation

Den tekniska utvecklingen och konceptuella testningen av ultraljudstekniken har gjorts i 4 arbetspaket. Teknikens användbarhet inom guesture control med applikationer inom till exempel säkerhet, självkörande fordon, smartphones och spelbranchen har studerats i detalj. Prototyp MEMS komponenter tillverkade av Silex och testade med ny akustik utr. Omvärldsanalys av marknadspotentialen och konkurrenssituationen samt finansiell och IPR strategier har gjorts mha externa konsulter och marknadsdata från WWW. Arbetet har involverat första kontakt med potentiella kunder.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.