Mätningar för bättre styrning

Reference number 2013-00835
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration May 2013 - January 2014
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2013

Purpose and goal

Mätningar i vården är avgörande för god hälsa i framtiden. Vårdens styrning är beroende av kunskap om verksamhetens processer och resultat. Smarta mätningar och visualiseringar kommer att innovera vårdens teknik och organisation. I projektet har vi utforskat möjligheter till tillämpliga metoder för att synliggöra processer och flöden i vården. Vi konstaterar att strategiska mätningar och visualiseringar skapar underlag och möjligheter för bättre beslutsfattande på flera nivåer inom framtidens sjukvård för bättre hälsa.

Results and expected effects

Under initieringsprojektet har projektgruppen formerat sig och vi har även under denna period pekat ut förutsättningar och hinder för att utveckla lösningar på de problem med mätningar. Nycklar i arbetet med mätningar är långsiktighet, processperspektiv, informationssystem och evidensbaserad medicin och management. Dessa måste integreras i det dagliga arbetet. Ett problem i svensk hälso- och sjukvård är att mätningar i stor utsträckning kommer från administrativa system alternativt forskning ochär inte direkt lämpade för styrning av vardagen. Detta utvecklar vi i vår nya plattform.

Approach and implementation

Projektet genomfördes till stor del utifrån vår benchmarking med Intermountain Healthcare där mycket tid lades ner på förberedelser - bland annat jämförelse av diabetesvård och programupplägg. Efter studien som genomfördes under hösten ägnades mycket tid åt analys och diskussion av Intermountains arbetssätt. Detta mynnar så småning om ut i en rapport som släpps under våren 2014.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.