Mätning av tjocklek på kvarninfodring med ultraljud under drift

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Avd Drift, underhåll och akustik
Funding from Vinnova SEK 489 000
Project duration September 2015 - April 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM
Call STRIM-Call spring 2015

Purpose and goal

Kvarninfodringar slits kontinuerligt och medför periodiska stopp för inspektion och höga kostnader vid oplanerade stopp. I denna pilotstudie har möjligheten att använda ultraljud genom vattenstråle för att mäta tjocklek på gummiinfodringar undersökts. Ultraljudsmätningar i labb av gummitjocklek genom aluminiumplatta utfördes med hög precision, vilket är ett viktigt steg mot mätning genom stål. För tillförlitliga mätningar av gummitjocklek krävs en mer realistisk försöksuppställning som ger kortare efterklang som döljer gummi-ekona.

Results and expected effects

Ultraljudsmätningar i labb av gummitjocklek genom aluminiumplatta utfördes med hög precision. Detta medför möjlighet att mäta gummiplattor och -lyftare genom aluminiumnit/-plugg med ultraljud genom vattenstråle. En större försöksuppställning är planerad för mätning genom stål. även nya projekt har initierats som en effekt, avseende periodisk ultraljudsprovning av tegel i pelletsverk, tillståndsövervakning av transportband med ultraljud inom gruvindustrin och ultraljud på ReRail järnvägsräls. Pilotprojektet är även intressant inom gummiinfodrade rör/pipelines.

Approach and implementation

Projektet utgick från kravspecifikation på ultraljudsutrustning, följt av orderläggning, insamling av material och konstruktion av försöksuppställning. Gummiinfodring levereades av Metso Minerals. Genomförandet var mestadels ultraljudsmätningar i labb, men även viss datorsimulering utfördes för att avgöra val av ultraljudssökare. Försökuppställningen fungerade bra för mätning genom aluminium men för stål visade den sig vara för liten och därmed ge för lång efterklangstid för mätning av gummi genom stål. Projektet redovisades sedan i en teknisk rapport.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.