Materialflexibel produktion - utveckling av fysik och virtuell testbädd

Reference number 2013-03317
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 4 435 000
Project duration October 2013 - October 2016
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for Production2030
Call Strategiska innovationsprogrammet Produktion - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Purpose and goal

Projektets syfte, att skapa en livaktig testbädd som stärker svensk industri genom att ge snabb möjlighet att fysiskt och virtuellt prova olika tillverkningskoncept har uppnåtts. Utfallet är att företag och forskare använder testbädden, och metoder för samverkan med SMF har vidareutvecklats och validerats.

Expected results and effects

Projektet har levererat resultat genom: 1)Direkt nytta i varje pilotstudie 2)Generisk kunskap om samverkan med SMF i olika faser 3)Förstärkt nätverk inom tillverkningsteknik Fyra piloter genomfördes framgångsrikt. Inom pilotstudierna har fyra nya produkter utvecklats, varav två har nått marknaden.

Planned approach and implementation

Fyra svenska småföretag med egna produkter har agerat pilotföretag i testbädden och därefter djupintervjuats angående samverkan och framtida behov. Teknikspridning har skett via konferenser och mässor, där prototyper framtagna i pilotföretagen visats upp. En viktig del av testbädden har varit det nätverk som skapats, och det tvärfunktionella team av forskare, företag och externa experter som arbetat med piloterna. Genom internationell samverkan har testbädden kopplats till tre EU-ansökningar, vara en godkändes, och en annan är KIC Added Value Manufacturing.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.