Materialeffektiva skräddarsydda laminat med metallstickning

Reference number 2011-03417
Coordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för processutveckling
Funding from Vinnova SEK 2 067 000
Project duration November 2011 - February 2014
Status Completed

Purpose and goal

Ett syfte var att skapa förutsättningar för lätta, materialeffektiva produkter som kan tillverkas i befintliga bearbetningsutrustningar i svenska plåtverkstäder. Projektet har utvecklat detta, stick-, fognings-och simuleringsmetoder, prövat laminatet tekniskt och i demonstratorer. Syftet var även att skapa en hel industriell leverantörskedja vilket har varit svårt med ett nytt material under utveckling. Arbetet har fokuserats till förberedande steg som NABC, Chalmers och företagskontakter mm.

Results and expected effects

Projektet har prövat laminatet i 3 demonstratorer, skapat erfarenhet om materialets prestanda, vidareutvecklat simuleringsmodeller, utvärderat IPR, och arbetat med affärsutveckling. Vidareutveckling av textil och fogningsmetoder har genomförts för hög-/normaltemperaturapplikationer. Kompetens har byggts upp om hur textilens och plåtens inparametrar, fogmetod mm. påverkar det slutliga laminatets prestanda och formbarhet. Projektet har presenterats på programkonferens och artiklar har lämnats in.

Approach and implementation

Projektet har utgått ifrån en grupp med kompetens inom produktutveckling, textil, metall, laminat, fogning, formning, simulering och materialkaraktärisering. Gruppen består av Gestamp Hardtech, Outokumpu Stainless, Lamera, Swerea IVF, Textilhögskolan och Inkubatorn i Borås. Huvudaktiviteterna har varit materialutveckling, materialframställning formningsstudier, applikationsutveckling, affärsmodell och industrialisering. Ett unikt formbart laminat som tål höga temperaturer har utvecklats.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.