Matematiska Modeller för att beskriva Interaktioner mellan Stora Växtätare och Ekosystem Processer

Reference number
Coordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för vilt, fisk, miljö
Funding from Vinnova SEK 2 746 500
Project duration December 2009 - December 2013
Status Completed