Matematisk modellering och biologiska systems dynamik

Reference number 2011-02041
Coordinator Stockholms universitet - Matematiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration August 2011 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektet syftade till att åka till University of Surrey och skriva en ansökan för ett treårikt samarbetesprojekt mellan Stockholms universitet och University of Surrey.

Results and expected effects

Samarbete inleddes med Dr. Gianne Derks, Dr. Norman Kirkby, Dr. David Lloyd och Dr. Anne Skeldon. Vi väntar på besked om stöd från Vinnova för detta treåriga projekt som ska inledas i januari 2012.

Approach and implementation

Diskussioner om karriärplanering och forskningssamarbete fördes med medarbetare vid University of Surrey och Stockholms universitet. Ansökan skrevs och skickades in.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.