MATCHNINGSVERKTYG FÖR INTERNATIONELL STUDENTREKRYTERING PÅ NYA MARKNADER - PILOTPROJEKT: SYDKOREA

Reference number 2014-03034
Coordinator Svenska institutet
Funding from Vinnova SEK 1 260 000
Project duration August 2014 - August 2016
Status Completed

Purpose and goal

Korea Talent Race, KTR, har haft i syfte att öka rekryteringen från Korea till svenska universitet och högskolor. Vidare har syftet varit att få ökad kunskap om den koreanska marknaden, den tredje största i världen. KTR bedöms ha varit ett viktigt verktyg för att nå ut till och attrahera fler studenter från Korea. Målet om att rekrytera 200 nya studenter från Korea till hösten 2017 kommer dock inte att kunna nås. Kunskapen om marknaden om hur Sverige uppfattas och om hur tävlingar kan användas på olika marknader har dock ökat.

Expected results and effects

Marknadsföring tar tid att få effekt. De långsiktiga effekterna av att åtta koreanska studenter fått stipendier för att studera i Sverige samt att ytterligare ett antal rekryterats, kan ses först om några år. Framgångsrika alumner kan få stor betydelse på sikt för rekrytering.

Planned approach and implementation

Korea Talent Race genomfördes i två större omgångar samt i mindre version genom två så kallade sommartävlingar, hösten vintern 2014/2015 sommaren 2015 samt hösten-vintern 2015/2016 och sommaren 2016. I de större omgångarna - 2 stycken - kunde tävlande vinna stipendier till svenska universitet. Bättre resultat hade troligen kunnat uppnås ifall tävlingarna varit mer ämnesmässigt fokuserade, alternativt ifall fler tävlingar med mindre priser, istället hade genomförts.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.