Matavfallsinsamling från hushåll med säckhämtning, förstudie

Reference number 2014-05304
Coordinator Stockholm Vatten Avfall AB
Funding from Vinnova SEK 229 200
Project duration October 2014 - September 2015
Status Completed

Purpose and goal

Förstudien har genom marknadsdialog undersökt förutsättningarna för att hitta en lösning till funktionen att automatiskt tömma avfallssäckar så att påsarna i säcken kan gå vidare till optisk sortering. Förutsättningarna är goda, men kräver troligtvis att extern ersättning för utvecklingsarbete kan tillhandahållas intresserade/utvalda leverantörer. Intern kompetens rörande innovation och upphandling har genererats genom att externa specialister inom området har varit delaktiga i förstudien.

Results and expected effects

Intern förståelse och kompetens rörande innovation och upphandling har genererats genom att specialister inom området har varit delaktiga i förstudien. Stockholm Vatten Avfalls interna arbetsgrupp känner nu att det finns tillräckligt med information och kunskaper för att kunna initiera nästa steg. Marknadsdialogen visar att intresse för att söka en lösning finns hos flera aktörer, vilket också indikerar att problemställningen inte är unik för Stockholm Vatten Avfall.

Approach and implementation

Marknaden har inventerats genom möten och intervjuer med aktörer både i och utanför avfallsbranschen. Arbetet har skötts av en extern konsult vilket har fungerat bra och troligtvis även lett till att marknaden har varit öppen för diskussion och delat med sig av värdefull information. Att inkludera upphandlingsexpertis har varit lyckat eftersom många upphandlingstekniska frågeställningar har dykt upp. Samtidigt har det också genererat intern kompetens rörande innovation och upphandling.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.