Marknadsplats för Sälj-uppdrag

Reference number
Coordinator LUCAPPS AB
Funding from Vinnova SEK 485 000
Project duration December 2015 - April 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet och målet har uppfyllts genom att vi skapat en on-demand-marknadsplats för förmedling av kundhanteringstjänster.

Expected results and effects

Den här marknadsplatsen ger oss en ny, stark intäktskanal samtidigt som den särskiljer oss ytterligare från andra kundhanteringssystem. Det möjliggör även för våra kunder och användare att nå ut till och expandera på marknader enklare både lokalt och globalt.

Planned approach and implementation

Utvecklingsarbetet har tagit något mer resurser än tidigare planerat vilket har bekostats av våra övriga tillgångar för att leverera tjänsten enligt tidsplan. Utöver detta har produkten utvecklats på ett bra sätt och tester har visat att den levererar enligt vad vi hade för förhoppningar. Vidare kan vi se att det var ett bra val att bygga marknadsplatsen på Evolumi´s befintliga plattform eftersom det har snabbat upp processen rejält jämfört med att nyutveckla även grundfunktionaliteten.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.