Marknadsanalys av fiberoptiska marknaden i USA

Reference number
Coordinator Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB
Funding from Vinnova SEK 65 000
Project duration January 2015 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

Hexatronic har ett strategiskt beslut att växa på den Amerikanska marknaden och därför bättre skapa oss en breddare förståelse av marknaden och dess olika aktörer.

Expected results and effects

Projektet hade en bra inriktning som beskriver dess vertikala marknadsdelar.

Planned approach and implementation

Upplägget var bra med en lämplig nivå gällande dialog under processen. Slutrapporten genomfördes också på ett professionellt sätt.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.