Människorättsklinik - ett stärkt försvar av mänskliga rättigheter

Reference number
Coordinator CIVIL RIGHTS DEFENDERS
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration April 2017 - December 2017
Status Completed
Venture Social innovation - development and testing
Call Social innovation - phase 1

Purpose and goal

Syftet är att utveckla och sprida Människorättskliniken som metod och organisationsform för att stärka rättighetsskyddet för de mest utsatta grupperna i samhället och erbjuda praktisk erfarenhet till juriststudenter . Klinikarbetet bedrivs i samarbete mellan universitet och organisationer inom det civila samhället som jobbar för ett stärkt rättighetsskydd. Arbetssättet har utvecklats och ett första steg har tagits för att inkludera fler organisationer i klinikarbetet.

Expected results and effects

Inom ramen för kliniken har studenterna bistått CRD med rättsutredningar gällande etnisk diskriminering och migrationsrätt. De har även författat en anmälan till JO. Enskilda har fått gratis rättshjälp. På längre sikt kommer modellen att spridas till andra universitet och fler organisationer kommer att inkluderas i samarbetet. På så sätt kan fler individer få hjälp och fler studenter involveras. Genom klinikarbetet fördjupas deras praktiska och teoretiska kunskaper om rättigheter och strategisk processföring kan bedrivas för att förbättra rättighetsskyddet i Sverige.

Planned approach and implementation

Jurister vid UU och CRD identifierade lämpliga rättsliga problem för studenterna. Seminarier under ledning av lärare vid UU gav teoretiska, metodologiska och praktiska kunskaper om bl a strategisk förhandling. Experter på relevanta rättsområden höll seminarier vid UU. Därefter jobbade studenterna med rättsliga analyser under ledning av jurister vid UU. Resultatet presenterades till CRD och fick direkt genomslag i deras verksamhet. Flera universitet och organisationer deltog i en workshop arrangerad av UU och CRD och som ett resultat har nya partners identifierats.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.