Mandometer i Primärvården för viktminskning

Reference number 2013-05188
Coordinator Mandometer AB
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration December 2013 - July 2015
Status Completed

Purpose and goal

Efter en lyckad provuppställning under våren 2013 vid två primärvårdsenheter, där 10 patienter deltog och alla gick ner i vikt och fick betydligt mindre problem med diabetes och ledartrit efter bara tre månaders behandling. Provuppställningen visade också att dietisterna relativt enkelt kan lära sig att hantera Mandometer och sedan instruera sina patienter.Syftet var därefter att tillfråga fler enheter och rekrytera fler patienter med målet att förebygga/begränsa allvarlig övervikt i primärvården. Denna målsättning har uppfyllts.

Results and expected effects

Mandometer förbättrar dietisternas rådgivningsarbete och gör det lättare att följa patientens viktminskning. Patienterna (n=43) går ner i vikt utan att känna sig hungriga, de kan lita på sina hunger- och mättnadssignaler. Efter viktminskning kan hungerkänslorna annars bli patienten övermäktiga. En jämförelse före och efter behandlingen visade en säkerställd viktnedgång (p

Approach and implementation

Projektet var uppdelat i ´work package´ (WP)1-6. I WP 1-3 ingick detaljerad projektplanering, studiedesign, rekrytering av primärvårdsenheter och utbildning av dietister. Patienterna rekryterades i WP 4 och behandlingen började. En förlängning av projektet undersöktes i WP 5; nästa steg är en innovationsupphandling. I WP 6 samlades resultat in och analyserades, ett arbete som pågått kontinuerligt och nu är avslutat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.