Mammalian CRP

Reference number
Coordinator Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper
Funding from Vinnova SEK 1 115 600
Project duration December 2010 - December 2013
Status Completed