Malmhunds prospektering

Reference number
Coordinator Ore Dog AB
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2011 - October 2012
Status Completed

Purpose and goal

Oredog AB har lyckats etablera sin verksamhet så att den blivit mycket uppmärksammad worldwide i media och bland industrin som en synonym för malmhunds tjänster. Vetenskapligt och praktiskt har vi kunnat visa att våra malmhunds tjänster är mycket kostnads effektiva och med kombinationen av våra kommande tekniska lösningar unika i världen. Vi har nu infört en franchise strategi som har inneburit stora fördelar för oss med avseende på skydd av våra träningshemligheter samt minskade kostnader för personal och snabbare utveckling av bolaget worldwide med våra tekniska innovationer.

Results and expected effects

Genom satsningen på att utveckla träningsmetoderna och teknik utveckling inom flera prospektering områden, förutom malmhundarna. så har vi nu lyckats skapa mycket kostnads effektivare produkter och tjänster mot gruv-och malmindustrin som i slutändan kommer att skapa fler framgångsrika gruvor än tidigare möjlighet och effektivisera malmindustrin enormt. Vi har idag egna inmutningar baserat på vår teknik och flera är under utveckling. Vi har skapat en skyddad plattform för vår prospektering teknik som gör att vi kan fortsätta expansionen nu internationellt med våra tjänster.

Approach and implementation

Vår utbildnings & anställning plan har utvecklats med en franchise metodik som bättre säkerställer våra affärs och tränings hemligheter än tidigare och den etableras nu under 2013 internationellt. Vår utveckling av både tjänster och nya produkter är enligt planen, fast nya produkter inom analys och mätnings teknik tillkommit. Vi har nu en egen LIBS, (laser analys teknik för mineral och metaller), nu. Mobil app utvecklingen avvaktar på tillstånd för användande av statlig geo data. Vi har totalt kommit mycket längre än våra mål var, trots våra nödvändiga förändringar i strategin.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.