Makerspace i skolan

Reference number
Coordinator Sollentuna kommun
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2014 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

En fysisk och virtuell testmiljö för att systematiskt forska, testa och utvärdera koncept, digital kompetens och lärande in om programmering och makerkultur har skapats. Ett koncept för utveckling av ett Makerspace I skolan har tagits fram. Ett mobilt koncept, kopplat med en virtuell kunskapsplattform, för att möjliggöra nyttjande, test och utvärdering i flera skolmiljöer under testmiljöns genomförande har definierats. Områden viktiga för en fortsatt testbädd har identifierats.

Results and expected effects

All planerad verksamhet har genomförts. Koncept för makerspace och programmering har testats och utvärderats inom samtliga skolformer. Ett mobilt makerspace har utvecklats och testats. Workshopar för utveckling av strategi har genomförts. Projektet har samlat deltagare från över 20 skolhuvudmän, lärarutbildningar, företag och institutioner och ytterligare har visat intresse för att medverka i en eventuell fortsättning. Projektet genomförde MakerDays i Göteborg i mars för 170 personer.

Approach and implementation

Projektets upplägg och struktur har följts under planeringsprojektet. Samtliga delprojekt har genomförts och testats. Projektets upplägg bedöms ha fungerat under projektets gång. Det har varit avhängigt en nära samverkan mellan projektets samtliga deltagare och för detta har ett antal digitala samverkansverktyg nyttjats. De större utmaningar som funnits under projektets gång har primärt handlat om att samordna många olika organisationers agendor över en kort tidsperiod.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.