Maker Hotel - Innovation i framtidens hotellrum.

Reference number
Coordinator MAKE GREAT STUFF AB
Funding from Vinnova SEK 130 000
Project duration November 2015 - October 2016
Status Completed
Venture Makers
Call Makers Vår 2015

Purpose and goal

Maker Hotel ar ett samarbete mellan Makerspark och Nordic Choice Hotels, som bjuder in makers ifran hela landet for att tillsammans skapa framtidens hotellrum. Ett kreativ, experimentellt utforskande av mojligheterna med Internet Of Things, mobilappar, oppen data och oppen hardvara i kontexten av den temporara bostaden. Vårt mål är att under 2016 skapa ett öppet ´MakerCamp´, där makers tavlar om att skapa losningar för hottelsektorn. Vi hoppas att tillsammans med våra makers, att kunna skapa ett verkligt ´prototyprum´, som installeras på ett av Nordic Choice Hotel.

Expected results and effects

Lära makers att förstå kundbehov och gå från idé till sälj. Skapa ett case på hur stora företag kan innovera tillsammans med makers. Skapa minst en prototyp som lyckas säljas.

Planned approach and implementation

Vi kommer börja med att försöka rekrytera ytterligare samarbetspartners under början av 2016. Beroende på hur processen går kommer vi att sätta ett datum antingen före, eller precis efter sommaren och börja med rekrytering av ´makers´. Genomförandet sker i form av antingen ett eller två evenemang, som dels består av idégenerering/idétävling och sedan en genomförandefas där ett rum på ett av NCH byggs om. Detta rum planeras sedan att vara för uthyrning på hotellet och kommer fungera som ett ´testlab´ för både NCH och de makers som varit med och byggt det.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.