MagBeW - Funktionaliserade magnetiska mikrosfärer för vattenrening

Reference number 2015-03603
Coordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Funding from Vinnova SEK 4 578 549
Project duration November 2015 - March 2018
Status Completed

Purpose and goal

Detta projekt har utvecklat ett koncept för vattenrening med funktionaliserade magnetiska mikrosfärer som erbjuder selektivt avlägsnande av metalljoner för ett minskat utsläpp av föroreningar till miljön.

Expected results and effects

Projektresultaten bidrar till framsteg i en mer effektiv borttagning av föroreningar i process- och avloppsvatten vilket bidrar till förbättrad miljövård och att nå Sveriges miljömål ´en giftfri miljö och minskad klimatpåverkan´, samt stärker Sveriges ledande position inom ett område som är av global angelägenhet.

Planned approach and implementation

Genom att föra samman branschöverskridande kompletterande expertis inom områdena magnetisk nano- och mikroteknik, ytkemi och vattenrening, har projektpartnera utvecklat och testat nya typer av funtionaliserade magnetiska mikrosfärer för selektivt avlägsnande av tungmetalljoner från vatten. Konceptet har demonstrerats och genomförts i labbskala.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.