mAbCHECK - innovativ metod för online processkontroll

Reference number 2013-05300
Coordinator Genovis Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 000 000
Project duration December 2013 - December 2015
Status Completed

Purpose and goal

En snabb och korrekt analysmetod är mycket viktig inom produktionen av mAbs och det är vad det här projektet fokuserar på. CapSenze har utvecklat en analytisk flödesinjektionsmetod med en smart användarvänlig mjukvara och en rad innovativa hårdvarulösningar som tillsammans är mycket lämpligt för exakta online-mätningar av bioprocesser. teknikplattformen har i detta projekt anpassats till mAb-produktions-övervakning och fått namnet mAbCHECK.

Results and expected effects

Med de resurser som vi erhållit från VINNOVA i detta projekt står vi nu mycket nära en marknadslansering. En uppskattning som känns ytterst realistisk är att ett första mAbCHECK-instrument finns på marknaden redan under innevarande år. Vi räknar med att samarbetet med Bruker kommer att påskynda processen mot marknaden även på resurssidan.

Approach and implementation

En sammanfattning av projektarbetet visa att konsortiet genomgående har varit i fas med den förväntade utveckling som beskrevs i ursprungsansökan. De resurser som frigjorts från VINNOVA i detta projekt har använts till i huvudsak tre delar; Design, konstruktion och tillverkning av tre pilotinstrument samt en anpassad mjukvara Kundtester och workshop-relaterade aktiviteter Marknadsrelaterade aktiviteter i samband med konferenser och kundbesök Vi upplever samtliga ovan beskrivna delar som exceptionellt lyckade.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.