Low Cost Wearable Motion Analytics

Reference number
Coordinator WAVR TECH AB
Funding from Vinnova SEK 2 000 000
Project duration November 2017 - November 2019
Status Ongoing
Venture 2015-07062-en
Call From analogue to digital 2017 - FashionTech and MediaTech

Purpose and goal

Projektet har som ambition att utveckla prototyper för billig och lättanvänd mobil motion tracking för att undersöka och validera nyttan av detta inom olika användningsområden. Syftet är förflytta traditionella analoga tjänster till digitala motsvarigheter inom fysisk träning, utbildning, rehabilitering, förebyggande av arbetsskador och virtuell avprovning av kläder.

Expected results and effects

Projektet förväntas påvisa skalfördelar med digitalisering av analoga tjänster. Huvudsakligen handlar detta om att göra biomekanik-baserade expertkunskaper tillgängliga i större grad och därigenom minska kostnader och öka nyttoeffekter. Resultatet av projektet förväntas kunna vidareutvecklas till produkter och tjänster inom olika sektorer tillsammans med kommersiella partners.

Planned approach and implementation

Utveckling av hårdvara och mjukvara för motion tracking, rörelseanalys och demo applikationer görs huvudsakligen av Wavr AB. Metod för plagg-konstruktion och flexibelt kablage utvecklas huvudsakligen av Atacac AB. Projektet kommer att etablera samarbete med expertkompetens inom akademisk forskning och näringsliv. Analys av kundnytta genomförs av Wavr tillsammans med kommersiella partners inom relevanta områden.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.