Logistiken i ett Internationellt, Nationellt och Regionalekonomiskt Perspektiv

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Nationalekonomiska institutionen
Funding from Vinnova SEK 3 450 000
Project duration July 2006 - July 2009
Status Completed

External links