LNG tankflak

Reference number
Coordinator PROCESSKONTROLL GT AB
Funding from Vinnova SEK 1 125 000
Project duration November 2012 - August 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte och mål har varit att utveckla ett unikt tankflak för LNG och flytande biogas för effektiv och miljövänlig transport av fordonsgas där stamnät saknas. Målet kan anses som uppfyllt i och med att vi nu har en färdigutvecklad produkt och en komplett prototyp som är redo för fälttesttest tillsammans med kund.

Results and expected effects

Produkten har uppfyllt huvuddelen av kraven i projektets kravspecifikation avseende funktion, vikt, kapacitet och prestanda. Kraven på längd och bredd har kunnat innehållas, däremot blev bygghjöden ca 100 mm högre än planerat vilket begränsar urvalet av fordon som kan användas för transporten. Detta kommer att åtgärdas med en konstruktionsändring inför kommande serieproduktion. Ett resultat av projektet är att vi har fått ett utökat samarbete om produktutveckling med en av våra kunder.

Approach and implementation

Genomförandet av projektet har tagit betydligt längre tid än ursprungligen beräknat. Både vi och vår huvudsakliga samarbetspartner (Cryo AB) gjorde felaktigt antagande att vi skulle kunna använda ett förenklat förfarande vid certifiering och tredjepartsbesiktning av system och komponenter under utvecklingsfasen. Vi blev dock tvunga att genomföra samma fullständiga förfarande som för en kommersiellt färdig, masstillverkad produkt. Cryo har också haft resursbrist under del av projekttiden vilket orsakat ytterligare förseningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.