Livsmedelstransporter i ett hållbart samhälle

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för samhällsplanering och miljö
Funding from Vinnova SEK 0
Project duration February 2004 - August 2008
Status Completed