Livslängd och beständighet hos trä utomhus ovan mark samt i klimatskärmen

Reference number
Coordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Funding from Vinnova SEK 20 000 000
Project duration January 2008 - October 2013
Status Completed