Leverantörsstruktur för lättare fordon (fas 2)

Reference number
Coordinator Innovatum AB
Funding from Vinnova SEK 20 000 000
Project duration September 2011 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att visa på ett annorlunda sätt att skapa och utveckla innovativa lösningar. Genom den process och samverkansmetodik som nyttjats har lösningar utvecklats som uppfyller målen med projektet.

Results and expected effects

Projektet har nyttjat ett systematiskt angrepps sett för att utveckla lättviktskoncept. De mätbara målen har uppnåtts - teamen har utvecklat koncept med viktbesparing på cirka 40%. Vissa av koncepten har även patentsökts och vissa av koncepten jobbar flera av parterna vidare med för att öka färdighetsgraden på och en eventuell implementering. Viktigare dock är att en arbetsmetodik som berör både OEM, systemleverantör och underleverantör har nyttjats och kommer att användas framöver.

Approach and implementation

Resultaten i projektet har uppnåtts genom ett systematiskt angreppssätt där seniora forskare har lett processen. Bedömningen baserat på de faktiska resultaten och från de deltagande parterna är att projektet har visat att med en förändrad syn på hur OEM, akademi och industri samverkar ger bättre förutsättningar för att skapa innovativa konstruktionslösningar

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.