Lean en möjlighet till effektivitet och innovation

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Funding from Vinnova SEK 20 000
Project duration December 2011 - February 2012
Status Completed

Purpose and goal

Målet med artikeln var att svara på följande frågor: Kan innovation organiseras fram i företag och verksamheter inom ramen för ett hållbart utvecklingsarbete? Vilka möjligheter innebär Lean i detta sammanhang? Kan Lean bidra till innovationsförmåga och i så fall hur?

Results and expected effects

Resultatet är den skrivna artikeln och presentationen vid konferensen.

Approach and implementation

Pågående forskningsprojekt inom Helix med inriktning mot Lean har gåtts igenom och resultaten från denna genomgång har utgjort grunden för artikeln.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.