Lätta transmissionskomponenter

Reference number 2014-01907
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF AB, Göteborg
Funding from Vinnova SEK 3 850 000
Project duration July 2014 - March 2018
Status Completed
Venture Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt – LIGHTer
Call Strategiska innovationsprogrammet LIGHTer - Industriförankrade utvecklingsprojekt våren 2014

Purpose and goal

Stål som, i kombination med vald värmebehandling, förväntades ge en högre prestanda än dagens stål valdes. 57% av de provade stål- och värmebehandlingskombinationerna gav en hållfasthetsökning som var 40-80% högre än referensmaterialet, stål 21NiCrMo2 vid kuggrotsutmattning. Hållfasthetsökningen kan antingen utnyttjas genom att mindre komponenter kan tillverkas, vilket kräver omkonstruktion, alternativt i befintlig konstruktion för att ta ut högre moment. För ett kugghjul är det möjligt att nå upp till 50% viktsbesparing beroende på valt koncept.

Expected results and effects

Utmattningshållfastheten har utvärderats avseende böj- och kontaktutmattning. Underlaget är en systematisk jämförelse för framtida utveckling och konstruktion. Det visar också en metodik för att arbeta med lättviktslösningar och är fortsatt ett mycket användbart referensmaterial. Då respektive kombination inte var möjlig att optimera kan det finnas potential för ytterligare förbättring av prestandan. En vikts-, kostnads- och miljöanalys har gjorts, som ytterligare underlag för framtida val.

Planned approach and implementation

41 kombinationer av stål, värmebehandling och eventuellt efterföljande process har provats. Stålen valdes från nivån ”något bättre än dagens” till ”avsevärt bättre än dagens” (Ferrium C64). Avsikten var att skapa ett så brett underlag som möjligt. Detta gäller även prestandautvärderingen som gjordes genom kuggrotsutmattning, roterande-böjprovning och kontaktutmattning. Syftet var att skapa ett omfattande jämförande material, vilket saknades sedan tidigare. Omfattningen medförde dock att respektive kombination inte var möjlig att optimera.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.