Länskulturskapare

Reference number
Coordinator Region Uppsala - Kultur och bildning
Funding from Vinnova SEK 102 582
Project duration March 2016 - December 2016
Status Completed
Venture FRÖN
Call FRÖN Planning 2015

Purpose and goal

Projektet har kartlagt liknande satsningar och undersökt kommunala och regionala verksamheters förutsättningar och behov av samarbete med professionella kulturskapare inom olika konstarter. Målet för förstudien Länskulturskaparen var att ta fram förslag på en eller flera modeller för hur den här funktionen skulle kunna se ut, samt en plan för genomförande. Detta samt plan för genomförande finns bifogat. (Läs vidare i bifogat dokument)

Expected results and effects

Planeringsprojektet Länskulturskaparen resulterade i en förstudie med två modeller för funktionen länskulturskapare, samt och en plan för genomförande av en pilotstudie med start hösten 2017. Tjänsten som länskulturskapare syftar dels till att skapa ett rikare kulturliv, kanske framför allt utanför storstäderna, dels till att i högre grad involvera konstnärers kompetenser i utvecklandet av offentliga verksamheter och processer. (Läs vidare i bifogat dokument)

Planned approach and implementation

Vi har i projektet genomfört fyra arbetspaket: AP1: Framtagande av modell och genomförandeplan inkl. finansiering. (mars-sept) AP2: Kartläggning och omvärldsbevakning (mars-april) Kartlägga tidigare liknande initiativ AP3: Seminarium/workshop (april-maj) Workshop för att ta fram möjliga arbetsområden, diskutera möjlig organisation och finansiering. Syftet är också att skapa intresse och bred förankring för modellen i länet. AP4: Slutseminarium (sept) (läs vidare i bifogat dokument)

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.