Laktattröskel bestämning utan blodprover

Reference number 2015-01639
Coordinator Oxelerate AB
Funding from Vinnova SEK 483 000
Project duration July 2015 - December 2016
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att utveckla och testa en mjukvara för detektion av andningströskeln med hjälp av den portabla oxleratorhårdvaran. Vi har utvecklat ett grafiskt program för presentation och detektion samt testat produkten på 18 personer under hårt fysiskt arbete.

Expected results and effects

Resultaten visar att apparaten (hårdvaran) fungerar för frågeställningen. Testerna föll väl ut. Det som inte fungerade enligt plan var att kostnaden och tidsinsatsen för att programmera mjukvaran visade sig större än uppskattat. Vi kunde inte nå ändra fram till en konsumentvänlig produkt med tilldelade medel. Slutförandet av programmeringen kommer ske inom företaget med andra framtida medel. En patenterbarhetsutredning är gjort med patentansökan får vänta på ovan nämnda programmering.

Planned approach and implementation

Praktiska tester genomfördes enligt plan på 18 personer. Inköpt patenterbarhetsundersökning genomfördes och levererades enligt plan. Det som fungerade mindre bra var att vi missbedömt kostnad och tidsåtgång för programmeringen. Det visade det sig mer komplicerat än förväntat att få ut signalen till en användbar grafisk presentation. Vi kom i mål med en användbar mjukvara men inte helautomatisk såsom ursprungligen projekterats. Vi har inom företaget omprioriterat till att använda den nu utvecklade mjukvaran även om den kräver viss användarinteraktion för att fungera.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.