Lågkostnads IR-bildsensor

Reference number
Coordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 576 000
Project duration June 2011 - May 2012
Status Completed

Purpose and goal

Projektet identifierade flera företag I sverige som potentiellt skulle kunna nyttja teknologin vid en lyckad teknisk verifiering.

Results and expected effects

Marknaden för infraröda bildsensorer undersöktes inom ramen för projektet angående dess marknadspotential, affärsmöjligheter, kommersialiseringsmöjlighter och strategier. Några världsledande företag i sverige har identifierats som möjliga partners för fortsatt möjlig kommersialisering av teknologin. Teknologins potential är användbara inom flera områden, dels inom området där hög prestanda önskas och dels inom applikationer där prisnivån är av yttersta vikt.

Approach and implementation

Projektet genomfördes och flera kundmöten med ingående behovsdiskussioner genomfördes.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.