Laborativ testbädd i skolmiljö för kreativ undervisning med hjälp av digitala verktyg och intriörsdesign

Reference number 2016-05072
Coordinator Hudiksvalls kommun - Kommunledningskontoret
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2016 - April 2017
Status Completed
Venture Verklighetslabb

Purpose and goal

Projektet avser att etablera en nationell laborativ aktivitetsbaserad lärmiljö i en verklig skolmiljö för att med digitalisering, interiör och inomhusklimat uppnå en skola i världsklass med de bästa fysiska, pedagogiska och sociala förutsättningarna för lärande. Förstudien har identifierat behov och problembilder och skapat engagemang för att utveckla lärmiljön. Vid projektets slut har tre lämpliga F-9-skolor och en gymnasieskola utsetts att fungera som den laborativa aktivitetsbaserade lärmiljön.

Expected results and effects

Den pedagogiska potentialen för ett aktivitetsbaserat lärande är stor och kan realiseras med hjälp av digitalisering och kreativ interiördesign. Projektet har identifierat metoder och system för hur lärmiljön med hjälp av digitalisering, interiör och inomhusklimat kan valideras och bidra till ny kunskap om optimal skolmiljö. Genom den planerade laborativa lärmiljön har möjligheter beretts att utvärdera och införa nya tjänster och produkter i skolan och i andra pedagogiska verksamheter.

Planned approach and implementation

En viktig förutsättning för att nå resultat har varit att skapa engagemang och konsensus i lärarförvaltningen och i kommunens övriga förvaltningsenheter. Införandet av teknik, system och metoder kommer inte att ske per automatik i takt med teknikens utveckling, utan kräver ett strukturerat arbetssätt för att föra in det i verksamheten och för att förändra policys, ekonomiska beräkningsmodeller etc som baseras på tidigare beprövade förhållningssätt och lösningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.