Kvinnors hälsa - forskning och utbildning - är den jämställd?

Reference number
Coordinator 1,6 MILJONERKLUBBEN
Funding from Vinnova SEK 59 656
Project duration March 2014 - June 2014
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att gemensamt med 1,6 & 2,6 miljonerklubbens systerorganisationer i Finland och Norge planera och genomföra seminarier under Nordiskt Forum 2014 i Malmö med teman som tar upp frågor runt kvinnors hälsa. Såväl forskning som utbildning skulle belysas. NF 2014 lockade en storpublik ca 20.000 personer till Malmö den 12-15 juni och seminarieprogrammet var omfattande. 1,6 & 2,6 miljonerklubben arrangerade 2 seminarier samt ett öppet seminarium från scenen ´Vigdis´ samt en utställning/monter. Dessutom var planen att starta upp ett samarbete med Danmark.

Results and expected effects

1,6 & 2,6 miljonerklubben har genomfört det planerade programmet med bra deltagande. Inte minst var det glädjande att det var lätt att engagera goda föreläsare till seminarierna trots att NF genomfördes den tiden på året när alla har många egna arrangemang. Bra kontakter kunde knytas med olika beslutsfattare och utställningen/montern som sköttes av frivilliga krafter var mycket välbesökt med ett tillflöde av nya medlemmar.

Approach and implementation

Upplägget för NF 2014 var att genomföra det hela i samarbete med systerorganisationerna vilket också gjorts. En planeringsgrupp har haft ansvar för upplägget och styrelsen har också varit involverad både i Sverige, Norge och Finland. Samarbetet har flutit lätt och kommer att fortsätta framöver med nya gemensamma projekt utifrån 1,6 & 2,6 miljonerklubbens ursprungliga koncept och med nya idéer från samarbetet inkluderade.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.