Kvicksilveråtervinning förstudie FP7

Reference number
Coordinator MRT System International AB
Funding from Vinnova SEK 120 000
Project duration October 2010 - December 2010
Status Completed