Kvantitativ förarbeteendemodellering för utvärdering av aktiva säkerhetssystem (QUADRA)

Reference number 2009-02766
Coordinator Volvo Technology AB - Avd 6300, M1.6
Funding from Vinnova SEK 12 735 000
Project duration January 2010 - February 2015
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI