Kvalitetssäkring av OECD-studie om renovering av miljonprogrammet

Reference number 2014-01341
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Arkitekturskolan
Funding from Vinnova SEK 67 580
Project duration March 2014 - June 2014
Status Completed