Kvalitetssäkring av återvunna material

Reference number
Coordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - SP Energi och Bioekonomi, Borås
Funding from Vinnova SEK 9 733
Project duration March 2016 - January 2017
Status Completed
Venture Personal mobility between societal sectors
Call Mobility of individuals for innovation

Purpose and goal

Syfte med detta projekt var för SP Sveriges tekniska forskningsinstitut och Stena Metall att sätta grund för området kvalitetssäkring av återvunna material och bidra till att uppnå vision om cirkulär ekonomi. Projektet skulle öka kompetens hos en forskare genom ökad insyn i återvinningsverksamhet och förståelse av problematik kring återvinning, samt utöka hennes nätverk med personer verksamma i återvinningsbranschen.

Expected results and effects

Långsiktiga effekter väntas vara flera gemensamma FoI-projekt och ökat förståelse mellan institutsforskning och näringsliv.

Planned approach and implementation

Dessvärre, blev projektledare sjuk i början på projektperioden och projektet kunde inte jämföras som planerat. Kontakterna med Stena Metall är etablerade och forskaren har skapat dialog med några nyckelpersoner på företaget.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.