Kunskapsuppbyggnad mot 320 kV, livstidsförlängning samt fastanodversion av MetalJetröntgenkällor

Reference number
Coordinator Excillum Aktiebolag
Funding from Vinnova SEK 1 200 000
Project duration November 2012 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet för projektet har varit att generera den kompletterande kunskap som behövs för att kunna ta fram röntgenkällor baserade på Excillums metallstråleanodteknologi vid höjd accelerationsspänning, 225-320 kV, och med förlängd livstid jämfört med dagens metalstrålekällor samt överlägsen livstid jämfört med konkurrerande fastanodkällor. Genom att fungerande koncept tagits fram och verifierats med gott resultat för samtliga nödvändiga pusselbitar så står Excillum redo att gå vidare med utveckling av produkter baserade på dessa koncept.

Results and expected effects

Projektet har inte direkt resulterat i nya produkter men som förväntat framgångsrikt tagit fram den resterande kunskap som Excillum behöver för att efter avslutat projekt ta fram ett eller två nya ´MetalJet´ röntgenrör med lång livstid vid hög spänning. När resurser finns tillgängliga kommer vi därför med stor sannolikhet att gå vidare och utveckla en familj av MetalJet röntgenkällor med spänningar från 160-320 kV. Marknadsmässigt kommer den förhöjda spänningen att möjliggöra för Excillum att sälja MetalJet rör till marknaden för industriell röntgenanalys.

Approach and implementation

Projektet lades upp med två parallella moment som syftade mot hög spänning och lång livstid. I högspänningsmomentet studerades hur elektronoptiken måste anpassas för att klara de höga strömdensiteter som krävs vid hög spänning men även hur högspänningsdelarna måste utformas för att klara drift vid höga spänningar. Livstidsmomentet studerade hur katoddynamiken kan motverkas elektrooptiskt. Mot slutet av projektet togs experimentell hårdvara fram för att utvärdera de utvecklade koncepten som framgångsrikt utvärderades in en testbädd som också byggdes upp inom projektet.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.